Финансијска документа

Финансијска документа

Извештај о завршном рачуну за 2020

Извештај о пословању установе за 2020

Завршни рачун 2020

План јавних набавки 2021

Финансијски план 2021

Завршни рачун 2019 (Усвојен 22.05.2020. одлука бр. 372)

Финансијски план 2020

Обрасци за програмски буџет 2020

Финанијски план 2019 измена бр. 4

Модел предлога финансијског плана УСАГЛАШЕН ПЛАН ПОСЛЕ ДРУГОГ РЕБАЛАНСА

Финанијски план 2019 измена бр. 3

Модел предлога финансијског плана

Завршни рачун 2018 (Усвојен 23.04.2019. одлука бр. 380)

Финансијски план 2019

Обрасци за програмски буџет 2019

План јавне набавке за 2019

Измена плана јавних набавки за 2019

Финансијски план 2018
Завршни рачун 2017
План јавне набавке за 2018
Обрасци за програмски буџет – усклађен план после ребаланса