Правилници

Правилници

Допуна правилника о дисциплинској и материјалној одговорности запослених у ОШ „Аца Алексић“

Правилник о употреби мобилних телефона у школи

Правилник о изменама и допунама правилника о правилима понашања

Пословник о раду ученичког парламента

Пословник о раду школског одбора

Правилник о заштити података о личности

Правилник о условима за остваривање права на превоз

Одлука о реду вожње и аутобуским стајалиштима

Правилник о допуни Правилника о условима за остваривање права на накнаду трошкова за долазак и одлазак са посла

Правилник о регулисању етике и личног интегритета

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

Правилник о донацијама и хуманитарној помоћи