Општа акта

Општа акта Oсновне школе „Аца Алексић“

Измене и допуне статута ОШ „Аца Алексић“ у Александровцу

План управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности 2024

Допуна статута ОШ „Аца Алексић“ у Александровцу

Развојни план ОШ „Аца Алексић“ за период од 2023 до 2028

Анекс годишњег плана школе 2023/2024 новембар 

Годишњи план рада школе 2023/2024

Анекс Школског програма, август 2023. године

Анекс годишњег плана школе 2022/2023 фебруар 

Трећи циклус плана интегритета 2021 – 2024

Усвајање плана интегритета 2022

Анекс годишњег плана школе 2022/2023

Годишњи план рада школе 2022/2023

Анекс Школског програма, август 2022. године

Анекс Школског програма, мај 2022. године

Нови Школски програм 2021-25

План управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности

Анекс годишњег план рада школе 2021/2022 Фебруар

Анекс годишњег план рада школе 2021/2022 Јануар

Анекс годишњег план рада школе 2021/2022 Септембар

Годишњи план рада школе 2021/2022

Анекс годишњег план рада школе 2020/2021 Јануар
Анекс годишњег план рада школе 2020/2021 Децембар
Анекс годишњег план рада школе 2020/2021 Октобар
Годишњи план рада школе 2020/2021
Анекс плана рада школе 2020/2021 Јун
Анекс плана рада школе 2020/2021  Август 
Анекс плана рада школе 2020/2021  Октобар 
Анекс плана рада школе 2020/2021  Децембар 
Анекс плана рада школе 2020/2021  Школски календар

Правилник о поступку ангажовања лица ван радног односа
Правилник о поступку стицања и расподеле сопствених прихода
Правилник о издавању школског простора у закуп
Правилник о похваљивању и награђивању наставника и запослених
Годишњи план рада школе 2019/2020
Годишњи план рада школе 2018/2019
Уџбеници за школску 2018/2019
Школски програм
Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности ученика
Правилник о дисциплинској одговорности запослених
Правилник о раду 2018.
Статут 2018
Систематизација 2018.
Измена систематизације
Правилник о безбедности 2018.
Правила понашања
Школски развојни план од 2018. до 2023.
Правилник о обављању друштвено-корисног рада, односно хуманитарног рада