Општа акта

Општа акта Oсновне школе „Аца Алексић“

Годишњи план рада школе 2021/2022

Анекс годишњег план рада школе 2020/2021 Јануар
Анекс годишњег план рада школе 2020/2021 Децембар
Анекс годишњег план рада школе 2020/2021 Октобар
Годишњи план рада школе 2020/2021
Анекс плана рада школе 2020/2021 Јун
Анекс плана рада школе 2020/2021  Август 
Анекс плана рада школе 2020/2021  Октобар 
Анекс плана рада школе 2020/2021  Децембар 
Анекс плана рада школе 2020/2021  Школски календар

Правилник о поступку ангажовања лица ван радног односа
Правилник о поступку стицања и расподеле сопствених прихода
Правилник о издавању школског простора у закуп
Правилник о похваљивању и награђивању наставника и запослених
Годишњи план рада школе 2019/2020
Годишњи план рада школе 2018/2019
Уџбеници за школску 2018/2019
Школски програм
Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности ученика
Правилник о дисциплинској одговорности запослених
Правилник о раду 2018.
Статут 2018
Систематизација 2018.
Измена систематизације
Правилник о безбедности 2018.
Правила понашања
Школски развојни план од 2018. до 2023.
Правилник о обављању друштвено-корисног рада, односно хуманитарног рада