Органи

Ограни

Дневни ред седнице Школског одбора заказане за 07.02.2023. године

Дневни ред седнице Школског одбора заказане за 31.08.2022. године

Дневни ред седнице Школског одбора заказане за 14.07.2022. године

Дневни ред седнице Школског одбора заказане за 24.06.2022. године

Дневни ред седнице Школског одбора заказане за 27.05.2022. године

Дневни ред седнице Школског одбора заказане за 21.02.2022. године

Дневни ред седнице Школског одбора заказане за 24.01.2022. године

Дневни ред седнице Школског одбора заказане за 29.11.2021. године

Дневни ред седнице Школског одбора заказане за 30.08.2021. године

Дневни ред седнице Школског одбора заказане за 14.09.2021. године

Дневни ред седнице Школског одбора заказане за 25.06.2021. године

Дневни ред седнице Школског одбора заказане за 04.06.2021. године

Одлука о промени члана 67. Статута ОШ „Аца Алексић“

Дневни ред седнице Школског одбора заказане за 17.05.2021. године

Дневни ред седница Наставничког већа 

Дневни ред седница Савета родитеља

Дневни ред састанка Ученичког парламента

Позиви за седнице школског одбора

Дневни ред седнице Наставничког већа, заказане за 03.07.2019. године

Дневни ред седнице Савета родитеља заказане за 03.07.2020. године

Дневни ред седнице Школског одбора заказане за 03.07.2020. године

Дневни ред седнице Школског одбора заказане за 22.05.2020. године

Извештај са седнице Савета родитеља одржане 05.12.2019. године

Записник са  ванредне седнице /26./ Школског одбора ОШ Аца Алексић

Дневни ред седнице Школског одбора заказане за 06.11.2019. године

Закључци са седнице Савета родитеља одржане 12.09.2019. године

Дневни ред седнице Школског одбора заказане за 13.09.2019. године

Дневни ред седнице Савета родитеља заказане за 12.09.2019. године

Закључци са седнице Наставничког већа одржане 28.08.2019. године

Дневни ред седнице Школског одбора заказане за 28.08.2019. године

Закључци са седнице Наставничког већа одржане 19.08.2019. године

Извештај са седнице Савета родитеља одржане 26.06.2019. године

Закључци са седнице Наставничког већа одржане 24.06.2019. године

Записник са седнице Школског одбора заказане за 23.04.2019. године

Дневни ред седнице Школског одбора заказане за 27.06.2019. године

Дневни ред седнице Савета родитеља заказане за 26.06.2019. године

Извод из записника са 19. седнице Школског одбора одржане 23.04.2019 године

Закључци са седнице Савета родитеља одржане 24.04.2019. године

Закључци са седнице Наставничког већа одржане 15.04.2019. године

Дневни ред седнице Школског одбора заказане за 23.04.2019. године

Дневни ред седнице Савета родитеља заказане за 24.04.2019. године

Закључци са седнице Наставничког већа одржане 15.03.2019. године

Закључци са седнице Савета родитеља одржане 14.03.2019. године

Записник са седнице Ђачког парламента 12.03.2019. године

Дневни ред седнице Наставничког већа, одржане 15.03.2019. године

Дневни ред седнице Савета родитеља, одржане 14.03.2019

Извод из записника са 17. седнице Школског одбора

Закључци са седнице Наставничког већа, одржане 05.02.2019. године.

Дневни ред 18. седнице Школског одбора

Извод из записника са 18. седнице школског одбора

Савет родитеља – дневни ред

Извод из записника са седнице Савета родитеља 01.03.2019