Општа акта

Општа акта Oсновне школе „Аца Алексић“

Годишњи план рада школе 2018/2019
Уџбеници за школску 2018/2019
Школски програм
Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности ученика
Правилник о дисциплинској одговорности запослених
Правилник о раду 2018.
Статут 2018
Систематизација 2018.
Измена систематизације
Правилник о безбедности 2018.
Правила понашања