ПРЕПОРУКЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ

ПРЕПОРУКЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА  И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ 

 

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА: Препоруке за извођење излета, екскурзија, зимовања и других путовања ученика и деце у школама од 14.03.2022

Батут:Препоруке за извођење излета, екскурзија, зимовања и других путовања ученика и деце у школама од 14.03.2022