ШКОЛА  ЗА  21. ВЕК

ШКОЛА  ЗА  21. ВЕК

 

Као учесници  пројекта Британског Савета „ Школе за 21. век“ који спроводи  British Council (програм је одобрен од стране МПНТР) девет наших наставника су похађали семинар „Настава која подстиче критичко мишљење и решавање проблема“.

Обука наставника је трајала од октобра. Критичко мишљење , решавање проблема и програмирање , кључне су вештине које ће послужити нашој деци док напредују у образовању и припремају се за врло конкурентно тржиште рада.   Полазници овог семинара ће својим ученицима пренети сва знања и вештине које су стекли.

За време трајања обуке , наставници су имали различите задаке, групне радове , курсеве, дискусије  и практичну примену у  виду   планирања и одржавања Угледних часова  и Тематског дана . Овом приликом смо наше   ученике  упознали и са микробит уређајима , у циљу побољшања дигиталне писмености . Уз помоћ ових уређаја примењују се  нове вештине и технике у настави и кроз тематски дан смо видели да су примењиви у оквиру било ког наставног предмета.

Наставници који су прошли обуку су :  Роска Ђенадић Шљивић, Предраг Вујић, Катарина Минић, Душко Дуњић, Теодора Жарковић, Драгица Кнежевић, Драгољуб Ботуњац, Данијела Јотић и Данијел Ђокић .

Ми смо школа која негује унапређивање наставе праксе и надамо се позитивном ефекту на децу из најразличитијих група који ће бити видљиви у годинама испред нас омогућивши им да овладају вештинама  које ће им обезбедити боље шансе за лични напредак.