ОБАВЕШТЕЊЕ О РАДУ ШКОЛЕ ЗА ПОЧЕТАК II ПОЛУГОДИШТА ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О РАДУ ШКОЛЕ ЗА ПОЧЕТАК

II ПОЛУГОДИШТА ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ

 

Драга децо, поштовани родитељи, уважене колеге, с обзиром на допис Минстарства просвете  науке и технолошког развоја од 20.01.2022. године, Управа школе саопштава да друго полугодиште почиње са радом у понедељак 24.1.2022. године, са једним од следећих модела рада:

ПРВИ МОДЕЛ РАДА:

            Овај модел ће се примењивати на све млађе разреде (1. до 4. разреда) матичне школе, на сва издвојена одељења наше школе обухватајући и осмогодишње школе у Плешу, Плочи и Горњем Ратају (1. до 8. разреда), на оба специјална одељења у матичној школи и продужени боравак.

            Часови трају 45 минута, сва одељења, без обзира на број ученика, долазе у школу без поделе на групе. Поред часова редовне наставе, у школи се реализују и други облици васпитно-образовног рада (слободне наставне/ваннаставне активности, обогаћени једносменски рад, допунска/додатна настава). Свако одељење има своју учионицу у циљу смањења трансмисије вируса.

            За ученике млађих разреда матичне школе (1. до 4. разреда) и даље важи клизни распоред звона чиме се додатно смањује ризик преношења и ширења вируса имајући у виду смањену могућност међусобних контаката између одељења/разреда.

ДРУГИ МОДЕЛ РАДА

 

            Ученици виших разреда (5. до 8. разред) матичне школе, с обзиром да сва имају већи број ученика од 16, реализоваће наставу по другом моделу (комбиновани модел рада), који подразумева поделу одељења на две групе (група А и група Б), при чему у школу долази по јена група дневно, смењујући се наизменично сваког другог дана. Оног дана када је једна група кући, настава се реализује на даљину (онлајн). 

            Часови у школи трају 45 минута. Поред часова редовне наставе, у школи се реализују и други облици васпитно-образовног рада (слободне наставне/ваннаставне активности, обогаћени једносменски рад, допунска/додатна настава). Свако одељење има своју учионицу у циљу смањења трансмисије вируса.

 

            Родитељи чији ученици имају неке од симптома вируса (повишена температура, главобоља, цурење из носа итд.) не треба да шаљу своју децу у школу.

Понашање ученика/запослених за време наставе:

У поменутим дописима од стране МПНТР школа је и даље дужна да се придржава пет кључних мера стратегија за ублажавање ризика од преноса вируса, и то:

  1. Доследна и исправна употреба маски: сваки ученик треба да носи маску од уласка у школу па све до доласка у своју клупу. Маска се обавезно користи током одговарања и сваког разговора, било којег кретања ван клупе, приликом одласка у тоалет, на одмор. Маска мора редовно да се мења, зависно од врсе која се користи.
  2. Одржавање физичке дистанце: ученици у току наставе не мењају учионице, у школској клупи седе по два ученика, саветовати ученике да у свлачионицама одржавају дистанцу од најмање 1м. Родитељи/старатељи који доводе ученике у школу не треба да улазе у школу већ прате ученике до улазних врата школе.
  3. Хигијена руку и респираторна хогијена: у свим тоалетима биће постављени течни сапуни и убруси које ученици/запослени треба да користе у свакој прилици. У свим учионицама као и улазима у школу биће постављен алкохол за дезинфекцију руку којим ће лице задужено за то да обавља ову дужност.
  4. Дезинфекција школског простора,
  5. Стална сарадња са Заводом за јавно здравље у Крушевцу (ЗЗЈЗ)

 

 

                                                                                           С поштовањем

                                                                                                           Управа школе, ПП служба