ОБАВЕШТЕЊЕ О РАДУ ШКОЛЕ ЗА ПОЧЕТАК ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ

Драга децо, поштовани родитељи, уважене колеге, с обзиром на допис Минстарства просвете  науке и технолошког развоја од 25.08.2021. године тј. на Стручно упутство за организацију образовно-васпитног рада у основној школи у школској 2021/2022. години којим се ближе уређује рад школе, Управа школе саопштава следеће:

Модел рада школе

            Нова школска 2021/2022. година почиње у среду 1. септембра. Образовно – васпитни рад се организује у целости по I моделу у непосредном облику, тј. у школи са трајањем часа од 45 минута за сва одељења наше школе од 1. до 8. разреда. Сва одељења, без обзира на број ученика, долазе у школу без поделе на групе. Поред часова редовне наставе, у школи се реализују и други облици васпитно-образовног рада. Свако одељење ће имати своју учионицу у циљу смањења трансмисије вируса.

За ученике млађих разреда матичне школе (1. до 4. разреда) важиће клизни распоред звона (табела 1.) чиме се додатно смањује ризик преношења и ширења вируса имајући у виду смањену могућност међусобних контаката између одељења/разреда.Ученици виших разреда (5. до 8. разред) матичне школе имаће јединствен систем звона (табела 2) имајући у виду саму организацију предметне наставе.

На основу горе наведених дописа, сви ученици су дужни да похађају наставу у школи. Родитељи који сматрају да њихова деца треба да похађају онлајн наставу од куће, дужни су да школи доставе Извештај од педијатра уз нагласак да такви ученици морају да полажу разредни испит на крају школске године.

Родитељи чији ученици имају неке од симптома вируса (повишена температура, главобоља, цурење из носа итд.) не треба да шаљу своју децу у школу.

Понашање ученика за време наставе:

У складу са дописима МПНТР захтева поштовање свих препоручених мера безбедности, и то:

 

  1. Доследна и исправна употреба маски: сваки ученик треба да носи маску од уласка у школу па све до доласка у своју клупу. Маска се обавезно користи током одговарања и сваког разговора, било којег кретања ван клупе, приликом одласка у тоалет, на одмор. Маска мора редовно да се мења, зависно од врсе која се користи.
  2. Одржавање физичке дистанце: ученици у току наставе не мењају учионице, у школској клупи седе по два ученика, саветовати ученике да у свлачионицама одржавају дистанцу од најмање 1м. Родитељи/старатељи који доводе ученике у школу не треба да улазе у школу већ прате ученике до улазних врата школе.
  3. Хигијена руку и респираторна хогијена: у свим тоалетима биће постављени течни сапуни и убруси које ученици/запослени треба да користе у свакој прилици. У свим учионицама као и улазима у школу биће постављен алкохол за дезинфекцију руку којим ће лице задужено за то да обавља ову дужност.

                                                                                           С поштовањем

                                                                                                           Управа школе, ПП служба