ОБАВЕШТЕЊЕ О РАДУ ШКОЛЕ ЗА ПЕРИОД ОД 15. ДО 19. МАРТА 2021. ГОДИНЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О РАДУ ШКОЛЕ ЗА ПЕРИОД

ОД 15. ДО 19. МАРТА 2021. ГОДИНЕ

Драга децо, поштовани родитељи, уважене колеге, с обзиром на нови допис Минстарства просвете  науке и технолошког развоја од 12.03.2021. године (број 610-00-00178/2021-07) којим се ближе уређује рад школе за наредну седмицу, а све у циљу борбе у сузбијању ширења вируса Ковид-19, Управа школе саопштава следеће:

Рад школе за наредни период

Ученици млађих разреда (од 1. до 4.): ученици млађих разреда у матичној школи и свим  издвојеним одељењима наше школе као и продужени боравак настављају са извођењем наставе као до сада, у непосредном облику (настава у школи) са трајањем часа од 30 минута. У матичној школи рад се одвија кроз две смене и клизни распоред звона. Сва издвојена одељења раде у једној смени (одељења мања од 15 ученика).

Специјално одељење за ученике са тешкоћама у развоју  прелазе на онлајн наставу (настава на даљину), при чему треба водити рачуна о могућностима за рад ових ученика и начин комункације прилагодити таквим условима, све у циљу остварења пуних права на квалитетну наставу ученика са посебним потребама.

Ученике, који из оправданих ралога нису у школи (позитивни на Ковид-19, самоизолација итд), упутити на праћење наставе на један од следећих начина: онлајн настава путем Гугл учионице, праћење наставе преко РТС Планете, друштвене групе (Viber, WhatsApp).

При избору алата за онлајн наставу приоритет дати виртуелној Гугл учионици.

Ученици старијих разреда (од 5. до 8.): сви ученици старијих разреда у матичној школи, као и у издвојеним одељењима у Плешу, Плочи и Ратају,  специјално одељење за ученике са тешкоћама у развоју у матичној школи наставу слушају на онлајн начин од куће (настава на даљину) без изузетака. Реализацију наставе на даљину изводити  складу са Посебним планом наставе за случај ванредног стања, епидемије, ратног стања (који је и до сада био у примени). У организовању наставе на даљину потребно је водити рачуна о следећим елементима:

Канали комуникације: С обзиром да су сви запослени прошли обуку за Гугл учионицу, приоритет у избору начина комуникације дати овој платформи. Уколико материјално-технички услови запосленог/ученика нису довољни за  употребу платформе за учење, наставу организовати преко једне од мрежа (Viber, WhatsApp итд.). На крају, уколико и за ово не постоје услови за употребу, комуникацију за учеником обавити путем телефона, остављати материјал за ученике у штампаном облику у просторијама школе на преузимање од стране родитеља/ученика, где такође инсистирати на повратној информацији од стране ученика.

Остваривање наставе: Сваки наставник онлајн наставу у одељењу изводи према постојећем распореду часова за то одељење обраћајући се сада целом одељењу при чему дужина трајања часа и даље остаје 30 минута. Наставник је дужан да се придржава предвиђеног распореда и термина за његов час. Поред реализације основне наставе, у случају потребе, наставник може одржати и допунску/додатну наставу на онлајн начин обраћајући се групи ученика или индивидуално.

Приликом уписивања часова у есдневник  нагласити у напомену који је канал комуникације са ученицима коришћен (Гугл учионица, вибер итд). У евиденцији, приликом уписивања часа, обавезно унети ученике који нису присуствовали часу у настави на даљину. Сваки ОС дужан је да редовно регулише изостанке уписаних ученика (оправдавати само оне који су у том тренутку заиста били болесни).

Обавеза је сваког наставника да материјал за домаће задатке, огледе, вежбе итд постави искључиво радним данима у периоду од 730 до 1930 часова.

Наставник треба имати у виду и ученике који нису у могућности да себи приуште одговарајућу дигиталну опрему, те због њих прилагодити своје захтеве у усвајању наставног материјала, начин комуникације итд.

Пожељно је остварити повратну комуникацију са ученицима преко дигиталних алата (радионице, форуми) чиме стичете пуно информација за формативну и сумативну оцену ученика.

Наставници који раде са ученицима по ИОП1 или ИОП2 програму дужни су да остваре одређени вид комуникације, прилагођен њиховим потребама (платформа, друштвена мрежа, телефон или штампани материјал).

Оцењивање ученика: Наставници имају потпуну аутономију у планирању формативног и сумативног оцењивања, али су и дужни да  прате и вреднују рад ученика у току наставе на даљину, тј. дају формативне и сумативне оцене. Приликом оцењивања треба вредновати оне садржаје који су кључни за остварење исхода предмета. Све ове активности изводити искључиво у терминима предвиђеним за редован час по распореду за Ваш наставни предмет.

Управа школе и стручни сарадници прате реализацију наставе на даљину и врше педагошко-   инструктивни надзор у оквиру виртуелних учионица.

 

НАПОМЕНА: начин реализације наставе ће се надаље прилагођавати препорукама надлежних органа и институција које су условљене епидемиолошком ситуацијом!

 

 

 

                                                                                                        С поштовањем

                                                                                                           Управа школе, ПП служба