ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДЕЧИЈЕ НЕДЕЉЕ

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДЕЧИЈЕ НЕДЕЉЕ
 
Дечија недеља се у нашој земљи обележава од 1934. године уз сталну сарадњу државе и разних професионалних и цивилних организација.
Циљеви Дечије недеље су увек исти:
– Скретање пажње најшире јавности на права и потребе деце,
– Указивање на одговорност коју породица, школа, држава и њене институције имају у заштитити деце и остваривању њихових права,
– Подстицање интерсекторске сарадње у стварању услова за поштовање права и оптималан развој сваког детета
У протеклом периоду од 5. до 9. октоба 2020. године у нашој школи се обележавала Дечија недеља под слоганом „Подељена срећа два пута је већа“.