Важно саопштење 17.03.2020

Поштујући основне постулате ванредног стања и имајући у виду препоруке Министарства просвете, науке и технолошког развоја на састанку Управе школе, координатора издвојених одељења и ПП службе одржаног дана 17.03.2020. године са почетком у 9 часова донели смо следеће закључке:

1. – Примарни облик комуницирања са свим запосленим, децом и родитељима биће електронским путем на један од следећих начина (viber, e-mail, WhatsApp . . . ).

2. – Пратиће се све препоруке надлежног Министарства у вези свих наредних корака и све актуелне информације проследићемо Вама електронским путем, обавештаваћемо преко сајта школе или обавештења на улазним вратима.

3. – Организоваћемо дежурство у централној школи, у складу са препоруком надлежног Министарства (план дежурства имате у прилогу мејла).

4. – Сви наставници/учитељи су у обавези да сачине недељне – оперативне планове и да их као и до сада достављате електронским путем педагозима или координаторима издвојених одељења на преглед (у прилогу шаљемо и образац за недељне – оперативне планове).

ВАЖНО: држати се свог оперативног плана, с тим што је немогуће држати се у потпуности при реализацији часова већ је потребно сажимати и одредити приоритете.

5. – Редовно водити ЕСДНЕВНИК и уписивати све садржаје који се нуде на РТС каналу 3, као и предвиђене садржаје из недељно – оперативних планова. Дакле, приликом уписивања часова у ЕСДНЕВНИК придржавати се школског распореда часова за одељење. Часове из предмета који се реализују на ТВ обавезно уписати, али сваки наставник/учитељ је дужан да поред таквог часа, у истој рубрици, упише и своје активности које је предвидео кроз недељни-оперативни план рада. Када су у питању предмети чији су часови мање заступљени на ТВ-у, уписивати их у ЕСДНЕВНИК према недељно – оперативним плановима.

6. – Сваки наставник/учитељ је дужан да оствари одређени вид комуникације електронским путем са одељењем у коме предаје (Viber, Zoom,e-mail, WhatsApp, emailclassroom, неке од платформи издавачких кућа које се сада нуде као бесплатне МозаБук, Мудл платформа, Наша школа – платформа ресорног Министарства итд.) отварањем посебних група за свако одељење у ком наставник ради, или отварањем групе на нивоу разреда (процените сами који Вам је облик комуникације ефикаснији).

7. – Разредне старешине су у обавези да свим предметним наставницима који предају у том одељењу доставе списак свих ученика са телефонима и e-mail адресама.

Разредне старешине су у обавези да свим предметним наставницима и на школски мејл (osacaaleksic@mts.rs) доставе списак свих ученика који нису у могућности да остваре неки од видова електронске комуникације, како би наставници припремили одговарајући писани садржај и оставили на преузимање у школи.

8. – Наставници/учитељи, разредне старешине су у обавези да прате напредак сваког ученика у усвајању наставног садржаја који се прослеђује на овакав начин, и поступе према упутству из прилога који смо Вам јуче послали (Настава на даљину у ванредном стању).

Образац за недељни оперативни план
План дежурстава