Угледни час из физике

Угледни час из физике

3.3.2020. у издвојеном одељењу Основне школе „Аца Алексић“ у Горњем Ратају, наставник Зоран Бонџић одржао је угледни час из физике. Наставна јединица „Полуга и момент силе“ обрађена је у седмом разреду.
Да би ову наставну јединицу приближио ученицима, наставник је припремио свеобухватну презентацију. Презентација је донела разне податке и сликовита објашњења која ученицима могу да приближе појмове из нове лекције. Ученици су пратили презентацију и долазили до нових знања која су бележили у својим свескама, а наставник на табли.
Часу су присуствовали представници управе школе и заинтересовани наставници.

Извештај написала:
Татјана Јеремић Томашевић,
наставница српског језика