УГЛЕДНИ ЧАС СРПСКОГ ЈЕЗИКА У ПРВОМ РАЗРЕДУ

Данас, 26.12.2019.године, у нашој школи угледни час је одржала учитељица Виолета Давидовић са својим ученицима I/2 разреда.
Наставна јединица је била: Вежбе у читању и писању, а тип часа : утврђивање.
Уз дивне малишане,ђаке прваке,час је био веома креативан и забаван како за колеге посматраче тако и за ученике.
У самом уводном делу часа учитељица је путем дигиталне наставе презентовала занимљиве загонетке, питалице са испремештаним редоследом речи како би ученици сами прочитали и формирали правилну реченицу, а уједно је и одгонетнули. Сви ученици су активно учествовали у раду.
У главном делу часа ученици су подељени по групама где су имали за задатак да одраде „занимљиву писанку“ од понуђених слова. За свако слово треба да се напише једно име, предмет, биљка и животиња.
Групе су биле уједначене и сви су подједнако учествовали у раду. Учитељица је у току рада обилазила групе и давала додатна објашњења.
Завршни део часа се састојао од ребуса. Ученици су имали задатак да открију решење ребуса, а затим да осмисле реченицу од датих одговора из ребуса.
На овом часу су остварени сви предвиђени исходи за ову наставну јединицу.
Присутне колеге су одушевљене реализацијом овог креативног и веома успешног часа.
Све похвале за учитељицу Виолету Давидовић.

Извештај написала учитељица Данијела Ђорђевић