ПРОЈЕКАТ EKO ШКОЛЕ

ПРОЈЕКАТ EKO ШКОЛЕ
Наша школа се пријавила за пројекат Еко – школа које подразумевају мрежу школа и образовних установа које имају за циљ да образују младе за одрживи развој. Овај пројекат у нашој земљи спроводи се под покровитељством организације АМБАСАДОРИ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА, а широм света укључује 58 земаља.
Области којима се Еко- школе баве укључују бригу очувања флоре и фауне, подизање свести о климатским променама, утицају отпада и рециклаже, ефикасно коришћење енергије, очување водених ресурса као и глобалне последице личних поступака.
Пројекат се реализује кроз кроз различите активности: трибине, акције и радионице које подижу еколошку свест о заштити и очувању животне средине код ученика, запослених и грађанства.
Након извесног периода од учешћа, школе се процењују и успешне се награђују зеленом Еко- заставом и добијају повељу о статусу Међународне Еко- школе .
Званичну потврду о укључењу у пројекат добили смо 14.10.2019. године и од тог датума школа предузима све потребне мере како би се обезбедило адекватно реализовање овог пројекта.
ко координатора и формирање Еко одбора.
Предлог Наставничког већа био је да се за координатора изабере наставник природних наука, што је и испоштовано, а одређени су и чланови Еко одбора:

1. МИХАЈЛО МИЛИНЧИЋ, директор
2. ИВАНА ДУЊИЋ, наставник биологије, еко координатор
3. ТАЊА ЋИРКОВИЋ, правник школе
4. СВЕТЛАНА ПАВЛОВИЋ, школски педагог
5. ГОРДАНА ЏОПАЛИЋ, наставник технике и технологије
6. МАГДАЛЕНА ИВЉАНИН,учитељ
7. МАРИЈА БЕКЧИЋ ЛАЧЊЕВАЦ, представник Општине Александровац
8. ВЛАДИМИР РАШКОВИЋ, Еколошко удружење Жељин „Еко клуб“ Александровац
9. ВОЈИСЛАВ САУЛОВИЋ, родитељ
10. ЈАСМИНА ПЕЈИЋ, представник СШ „Свети Трифун“ са домом ученика
11. ОЛГА МИЛИЋЕВИЋ, представник ПУ „Наша радост“ Александровац
12. СЛАЂАНА ЈАНКОВИЋ, представник ОШ „Иво Лола Рибар“
13. ИСИДОРА БОГДАНОВИЋ, ученик
14. ИГОР СТАНКОВИЋ, ученик
15. ТИЈАНА МИЛИНЧИЋ, ученик
16. ЈАКША КОВАЧЕВИЋ, ученик
17. ЈАНА ВУЧКОВИЋ, ученик
18. ЈЕЛЕНА ЋУРЧИЋ, ученик
19. ХЕЛЕНА РАДИЧЕВИЋ, ученик
20. ПЕТАР СТАЈКОВАЦ, ученик Плеш
21. АНЂЕЛА ЈОВАНЧЕВИЋ, ученик Плоча
22. НИНА МИЛОВАНКИЋ, ученик Г. Ратаје

Почетком новембра расписан је конкурс са циљем да се изабере најбоља идеја за еко лого школе. Прикупљено је преко 60 радова који су били веома квалитетни и креативни. Трочлани жири изабрао је најоригиналнији рад ЂУРЂИЈЕ ПЕТРОВИЋ, ученице седмог разреда матичне школе.
ЕКО ПОЗДРАВ