Историја је учитељица живота

Сви знамо да кроз познавање прошлости лакше живимо у садашњости, а наша будућност постаје квалитетнија. Познавање историје нам помаже да боље разумемо свет око себе и свеобухватније предвидимо оно што нас очекује. 
У среду, 24.04.2019. године наставник Милан Николић је одржао угледни час из историје у одељењу 7/1. У оквиру теме „Србија и Балкан у 19. веку“, наставна јединица била је „Обнова Обреновића“, а тип часа: обрада. 
Био је то један прави мултимедијални час. Смењивали су се битни и занимљиви садржаји кроз презентацију који су корак по корак, лако и вешто, водили ученике до повезивања градива, усвајања нових знања и појмова, развијања логичког и критичког мишљење. Мотивација ученика је веома присутна, јер су предвиђени садржаји представљени кроз фотографије, кратке едукативне филмове и интересантне биографије познатих личности. Сукоб на Чукур- чесми и убиство кнеза Михаила Обреновића су потресно деловали на ученике. Преко кључних појмова вештим вођењем наставника, ученици су показали да разумеју узроке и последице обрађених историјских догађаја.
Наставник је уложио доста труда у припрему овог креативног и динамичног часа, а ученици су својим активностима показали да његов труд није био узалудан. 
Све похвале за ученике одељења 7/1 и наставника историје.

Извештај написала:
Светлана Павловић, школски педагог