ЧУДЕСНИ ШАРЕНИ СВЕТ АТОМА И МОЛЕКУЛА

Живимо у свету брзих промена, великих открића, техничких достигнућа,… И хемија као наука се развија у овом духу. Неопходно је да наши ученици прате ове промене и да могу упоредо да се развијају са њима.
У понедељак, 18.03.2019. године наставница Катарина Шуловић је одржала угледни час из хемије у одељењу 7/3 са темом „Раствори и растворљивост“.
На часу су се смењивали демонстрациони огледи које су изводили ученици уз помоћ наставника. Ради очигледности коришћени су модели молекула, а истицана је и веза хемије са историјом, биологијом, физиком, медицином, фармацијом и индустријом. Презентација је пратила све активности на часу, а ученици су имали прилике да виде и анализирају 4 едукативна филма:
* Растворљивост лекова у води
* Растворљивост мастила у топлој и хладној води
* Хемијски коктел
* Врући лед.
Час је био креативан и динамичан. Брижљиво одабрани садржаји заокупили су сва чула ученика који су били веома активни. Најинтересантнији оглед био је растварање стиропора у ацетону, односно, његово „нестајање“.
Јасно су се виделе улоге наставника у савременој настави: планирање, организација и помоћ у раду- свакоме према потребама, а ученицима је остављено да изаберу како и којим темпом ће научити нове садржаје.
Сви присутни се слажу да је час испунио све стандарде и представља прави пример добре праксе. Све похвале за ученике одељења 7/3 и наставницу хемије.

Извештај написала:
Светлана Павловић, школски педагог