Пројектна настава

Ове школске године ђаци првог разреда учиће по новом плану и програму који предвиђа увођење пројектне наставе као обавезног часа у недељном распореду. То неће бити нови предмет већ час намењен свим предметима и њиховом међусобном повезивању. Он ће сукцесивно бити увођен и у други, трећи и четврти разред осмолетке.

Дакле, једном недељно по један час или сваке друге недеље по два часа, ако процени да му више одговара, учитељи ће са својим ђацима тематски повезивати садржаје различитих предмета, уз обавезну употребу информационо-комуникационих технологија. Пројектна настава је планирана у укупном годишњем фонду од 36 часова, обавезна је за све ђаке прваке и реализоваће се по упутству које је саставни део програма за први разред основне школе.

Ресорно министарство је током маја организовало дводневну обуку за учитеље првог разреда, наставнике енглеског језика, педагоге и психологе. У школи «Аца Алексић» семинар је реализован у сарадњи са Друштвом учитеља Крушевца за интересне групе из наше школе и колеге из ОШ «Иво Лола Рибар». Водитељи су биле Ивана Благојевић и Виолета Давидовић.

Програм обуке је креиран према Програму наставе и учења оријентисаном на процес и резултате (исходе) учења и усмерен је на развијање наставничких компетенција за планирање, оставаривање и праћење и вредновање наставе и учења, као и продубљивање знања о значају предузетништва и међупредметном повезивању.

Пројектна настава се не оцењује, али се учешће ученика прати и веднује у циљу стварања опште слике о њиховим постигнућима. Посебно се прати напредовање ученика у способности сарадње са другим ђацима, поштовања договореног, као и коришћења различитих извора информација и употребе ИКТ-а (информационо-комуникационе технологије). Искуства показују да се укључивањем ученика у пројектну наставу унапређује њихово постигнуће у конкретним наставним предметима: боље разумеју, мотивисанији су за рад и истраживање, повезују ствари, примењују научено. Циљ овог предмета је да се од првог дана школовања код ученика развија предузимљивост и оријентација ка предузетништву.

Учесници семинара су на крају обуке добили приручник «ПРОЈЕКТНА НАСТАВА У ИКТ ОКРУЖЕЊУ» који ће им користити у даљем раду.