Представници Rotary Cluba из Крушевца

Представници Rotary Cluba из Крушевца у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја донирају школама расинског округа рачунарску опрему. Наша школа није изузета те је прошлог четвртка наш кабинет за информатику богатији за три рачунара са комплетном опремом. Вредност ове донације је 120 хиљада динара. Господин Саша Милосављевић са својим сарадницима уручио је директору наше школе Михајлу Милинчићу овај вредан поклон који ће свакако помоћи ученицима у циљу информатичког описмењавања и даљег усавршавања.