Посета просветног саветника Миодрага Пешића

Јуче је нашу школу посетио просветни саветник Миодраг Пешић, тачније, он се одазвао позиву наших колегиница Катарине Ботуњац Трифуновић (хемија) и Manda Knezevic (физика) и присуствовао њиховом угледном часу. На часу је примењена индивидуализација у раду са ученицима 8/4.

Током зимског распуста саветник Пешић је одржао низ стручних предавања на тему „Индивидуализација наставе“ у ОШ „Драгомир Марковић“ у Крушевцу. Предавање су слушали проф. разредне и предметне наставе Расинског округа. Након предавања све школе су добиле задатак да организују по један угледни час са практичном применом индивидуализације у раду. Похвалићемо се да смо ПРВА школа која је урадила „домаћи задатак“.

Зашто је важна индивидуализација? Зато што захтева познавање различитих потреба сваког ученика и прилагођена је индивидуалним потребама. Свако дете напредују својим темпом, ради задатке на нивоу усвојеног знања и свако на крају осети задовољство постигнутим резултатом. А то је најзначајније постигнуће у образовном процесу, научити дете да учи и да притом ужива у самом процесу учења. Индивудуализација захтева од наставника да добро познаје своје ученике и у складу са тим планира своје активности на часу као и израду материјала са прилагођеним задацима на више нивоа.

Све ово су на свом часу утврђивања „Структура атома и нуклеарне силе“ демонстрирале наше колегинице Катарина и Манда. Саветник Пешић је након одржаног часа оценио рад наших колегиница истичући јаке стране часа:

– Структура часа је добро осмишљена, наставни материјал је квалитетан јер се водило рачуна о саставу одељења па су и задаци састављени од лакшег ка тежем;
– Присутно је формативно оцењивање што је јако важно као снажан стимуланс за напредовање у учењу;
– Ефикасно су користиле време јер су ученици током целог часа били запослени, није било празног хода у раду; – Заступљена је интеракција ученик – наставник, ученик – ученик;
– Атмосфера на часу пријатна, радна, уважавајућа, са пуно поштовања у комуникацији.
Часу су присуствовали директор школе Mihajlo Milincic, заменик директора школе Драган Рилак, педагог Манасија Здравковић, Снежа Бинић (разр. старешина 8/4), наставници физике, хемије и математике (било је и колега из средње школе „Свети Трифун“), као и представници актива учитеља. Честитамо нашим драгим колегиницама Катарини и Манди које својим радом подижу квалитет наставе и чувају углед наше школе.