ДАНА ЗДРАВЕ ХРАНЕ 16.ОКТОБАР 2023.ГОДИНЕ

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ СВЕТСКОГ ДАНА ЗДРАВЕ ХРАНЕ
16.ОКТОБАР 2023.ГОДИНЕ – матична школа
 
Циљ активности је непромењен: ПРОПАГИРАЊЕ ЗДРАВЕ ИСХРАНЕ, ЗДРАВИХ СТИЛОВА ЖИВОТА И ОЧУВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ.
Рад на превенцији и едукацији деце за здрав начин живота, у коме исхрана има важну улогу, присутан је током читаве школске године. Кроз наставне садржаје, часове одељенског старешине, исхрану у ђачкој кухињи провлачи се ова тема.
За ученике 1. и 2. разреда др Аница Милић и др Сузана Зајић одржале су данас предавања а за ученике 3. и 4. разреда др Ивана Кнежевић Ђокић.
Одељенске старешине старијих разреда посветиле ЧОС овој теми као и наставници Биологије на својим редовним часовима.
У медијатеци су аранжмани од воћа и поврћа које је креирала учитељица Зорица Бошковић, као и изложба најуспешнијих радова које је са родитељима ученика 1/2 припремила учитељица Радица Томић.
Свим ученицима од 1. до 8.разреда препоручено је да данас понесу здраву ужину.
Надамо се да ће ове активности скренути пажњу на значај здраве исхране јер смо сведоци све већих здравствених проблема код деце и омладине.
Манасија Здравковић, педагог