Инклузија

Инклузија

Мапирање деце са сметњама у развоју и инвалидитетом која нису у систему образовања

Законодавство и политике у области инклузивног образовања

Прикупљање података о сметњама у развоју и инвалидитету код деце

Концептуализовање инклузивног образовања и његово контекстуализовање у оквиру

Дефиниција и класификација сметњи у развоју и инвалидитета

Информациони систем за управљање у образовању (ЕМИС) и деца са сметњама у развоју и инвалидитетом

Партнерство, јавно заговарање и комуникација у циљу друштвене промене

Инклузивно предшколско васпитање и образовање

Финансирање инклузивног образовања

Учешће родитеља, породице и заједнице у инклузивном образовању

Приступ школи и образовно окружење II – Универзални дизајн за учење

Планирање, праћење и евалуација

Наставници, инклузивна настава и педагогија усмерене на дете

Приступ школи и образовно окружење I – физички аспект, информисање и комуникација