ПРОДУЖЕН РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА ПРИЈЕМНЕ ИСПИТЕ

Рок за подношење пријава за полагање пријемног испита продужен је и на ову недељу.

У периоду од 11 – 15.04.2022. годину, пријаву за полагање пријемног испита, родитељ односно други законски заступник кандидата, моћи ће да поднесе само у средњој школи у којој се полаже пријемни испит.