ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РАЗРЕДНЕ СТАРЕШИНЕ, УЧЕНИКЕ/РОДИТЕЉЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РАЗРЕДНЕ СТАРЕШИНЕ, УЧЕНИКЕ/РОДИТЕЉЕ

– бесплатни уџбеници за школску 2022/2023. годину-

Министарство просвете, науке и технолошког развоја планира да обезбеди бесплатне уџбеника за наредну школску годину за ученике који испуњавају следеће критеријуме:

1. ученици из социјално/материјално угрожених породица (примаоци новчане социјалне помоћи);
2. ученици који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану; укључујући и ИОП 3,
3. ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом који образовно-васпитни рад остварују по индивидуалном образовном плану и другим ученицима којима су потребни прилагођени уџбеници (увећан фонт, Брајево писмо, електронски формат);
4. ученици основних школа који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему обазовања и васпитања.
5. ученици првог и другог разреда основне школе који су глуви, а којима су потребни прилагођени уџбеници у електронском формату, са видео садржајима на српском знаковном језику.

Школи се као доказ о испуњености услова доставља следећа документација:

– за ученике, социјално/материјално угрожених породица, примаоце новчане социјалне помоћи, решење (копија) којим се утврђује право на остваривање социјалне новчане помоћи;

– за ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему школовања (средња школа, факултет), потврду образовно-васпитне установе о својству ученика, односно студента. Потврда образовно-васпитне установе о својству ученика прилаже се за свако дете.

– за ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете и налази се у нашој основној школи, школа не издаје потврду, јер школа поседује податке о наведеним ученицима.

– за ученике који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану није потребна документација, јер школа поседује податке о наведеним ученицима.

Потребну документацију разредне старешине ће, у сарадњи са ученицима и родитељима, доставити административном раднику школе (Влада Марковић) најкасније до 23.03.2022. године.

Наставници разредне наставе на терену треба да обавесте родитеље чија деца иду у предшколски разред да пријаве своју децу ако испуњавају наведене услове, а уписују се у први разред.

Напомена: Ученици неће добити бесплатне уџбенике из другог страног језика, ликовне и музичке културе и изборних предмета.

Директор школе:
Бојан Милетаковић, проф.