ОБУКА ЗА КВАЛИТЕТНИЈЕ ОЦЕЊИВАЊЕ У „АЦИ“

ОБУКА ЗА КВАЛИТЕТНИЈЕ ОЦЕЊИВАЊЕ У „АЦИ“
 
Обука под називом Формативно оцењивање и његова примена у дигиталном окружењу реализована је у нашој школи у оквиру редовног годишњег програма Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања, кроз пројекат Подршка школи након спољашњег вредновања – иновативне праксе. Овај програм се сврстава у приоритетну област П1 која се односи на унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употребу информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса.
Општи циљ обуке је да се оснаже наставници у основној и средњој школи за формативно оцењивање ученика у ситуацијама учења на даљину.
Обука се састојала из два дела, први део је онлајн семинар на Мудл платформи Завода, а други директан рад кроз једноставне радионице у нашој школи. Одржане су три радионице 21, 23. и 25. септембра. Учешће у овој обуци узели су 56 просветних радника наше школе. Радионице је реализовала Виолета Давидовић, учитељица, спољни сарадник Завода.
Наставници су оценили ову обуку као занимљиву, веома корисну и применљиву. По мишљењу наставника, посебну вредност има размена искустава и сарадња које су остварене на самим радионицама.