Превентивне активности против ширења вируса

Превентивне активности против ширења вируса

-Препоруке о превентивним активностима у циљу заштите од евентуалне инфекције вируса

-Чишћење, прање и дезинфекција подова, врата, клупа, држача на степеништу, квака на вратима.
-Снабдевеност тоалета течним сапуном како би ученици могли да оперу руке.
-Редовно чишћење и проветравање просторија као и пражњење корпи.
-Чишћење дворишта и пражњење корпи.
-Одржавати часове одељенске заједнице у свим разредима посвећене одржавању личне хигијене.
-Не ширити панику и непроверене информације