Продужење трајања зимског распуста

Продужење трајања зимског распуста

Имајући у виду актуелне епидемиолошке податке надлежних органа, тела и служби, са циљем превенције ширења грипа у популацији деце и младих, донета је одлука да зимски распуст у Републици Србији, ван територије АП Војводина, буде продужен до 21. фебруара 2020. године, а да први радни дан буде 24. фебруар 2020. године.