УГЛЕДНИ ЧАС У ГОРЊЕМ РАТАЈУ

Ученици 6. разреда из Ратаја још једном су нам показали да уживају у школи и освајању нових знања. На угледном часу, одржаном 29. маја 2019.године, из Технике и технологије успешно су обавили пројектни задатак – Кућа за 21. век. Вођени упутствима наставнице Гордане Џамић остварили су све предвиђене исходе који се односе на израду пројектног задатка.
За израду пројекта ученици су употребили стечено знање, вештине и умеће, од идеје, цртања плана куће, израде плана куће на рачунару, прављење макете, уређивање ентеријера и екстеријера. Материјал који су користили при изради је био углавном од већ употребљаваних делова дрвета, картона, стиропора, и на тај начин су показали свест о заштитити и очувању животне средине и заштите планете Земље.

Стручно веће наставника
Технике и технологије, Информатике и рачунарства, ТИО