Угледни час енглеског језика

Угледно предавање је наставни рад који изводе наставници у склопу програма стручног усавршавања наставника и самовредновања.

Прошле недеље је наставница енглеског језика Драгица Кнежевић одржала угледни час у одељењу 3/3. Ученици су на занимљив и креативан начин обнављали градиво наставне јединице „Numbers, colours, nature“.Очекивани исходи часа су да ће ученици бити у стању да усмено и у писаном облику описују појмове везане за природу користећи новоусвојену терминологију и реченице које почињу са There is/There are кроз групни рад у узајамној сарадњи. Час је припремљен и реализован на узоран начин, за углед другима и може да послужи као пример добре праксе.
Часу су присуствовале и вредновале колеге, директор школе, заменик директора, педагози.