Контакт

 Адреса: Јаше Петровића 6, 37230 Александровац

Директор школе: Бојан Милетаковић

 Телефони:
Директор/Секретар/Фах: 037/ 3552-151
Рачуноводство/Педагог: 037/ 3552-247

Основна школа Плоча: 037/ 3150-054
Координатор: Јелена Миливојевић

Основна школа Плеш: 037/ 3150-055
Координатор: Драгољуб Ботуњац

Основна школа Горње Ратаје: 037/ 763-101
Координатор: Милан Миљковић
 

 Електронска пошта: office@aca-aleksic.edu.rs