Органи

Ограни

Дневни ред седнице Наставничког већа, одржане 15.03.2019. године

Дневни ред седнице Савета родитеља, одржане 14.03.2019

Извод из записника са 17. седнице Школског одбора

Закључци са седнице Наставничког већа, одржане 05.02.2019. године.

Дневни ред 18. седнице Школског одбора

Извод из записника са 18. седнице школског одбора

Савет родитеља – дневни ред

Извод из записника са седнице Савета родитеља 01.03.2019